Orgán príslušný na rozhodnutie o odvolaní proti rozhodnutiu Správy účelových zariadení SR o nesprístupnení informácie

Najvyšší správny súd SR rozhodol o tom, ktorý orgán je príslušný na rozhodovanie o odvolaní proti rozhodnutiu Správy účelových zariadení SR o nesprístupnení informácie

Orgán príslušný na rozhodnutie o odvolaní proti rozhodnutiu Správy účelových zariadení SR o nesprístupnení informácie
Zdroj: pexels.com

Článok je zdarma dostupný členom komunity Najprávo

Komentáre

Prihláste sa do svojho konta a zapojte sa do konverzácie
Zadajte svoj e-mail a kliknite na prihlasovací odkaz.