Prejsť na obsah

PMÚ vydal stanovisko k zmene zákona o ochrane hospodárskej súťaže

PMÚ upozorňuje, že schválenie tohto návrhu by predstavovalo výrazný zásah do jeho nezávislosti. Zároveň je v priamom rozpore s právom EÚ, a tým aj s Ústavou SR.

Foto: pixabay.com

PMÚ upozorňuje, že schválenie tohto návrhu by predstavovalo výrazný zásah do jeho nezávislosti. Zároveň je v priamom rozpore s právom EÚ, a tým aj s Ústavou SR.

Do parlamentu bol predložený pozmeňovací návrh zákona, ktorým sa mení aktuálny zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Táto novela navrhuje zmenu spôsobu voľby, menovania aj odvolávania predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (PMÚ). PMÚ upozorňuje, že schválenie tohto návrhu by predstavovalo výrazný zásah do jeho nezávislosti. Je zároveň v priamom rozpore s právom EÚ, a tým aj s Ústavou Slovenskej republiky (SR).

Aktuálne platný zákon o ochrane hospodárskej súťaže v prevažnej miere predstavuje transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1 o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a o zabezpečení riadneho fungovania vnútorného trhu. Predložená novela zákona je v priamom rozpore so znením tejto smernice, a to hneď v niekoľkých bodoch.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie