Prejsť na obsah

Poskytovatelia platobných služieb majú nové povinnosti

Poskytovatelia platobných služieb majú od 1. januára tohto roku povinnosť monitorovať príjemcov cezhraničných platieb a zasielať informácie finančnej správe o tých, ktorí prijímajú štvrťročne viac ako 25 platieb.

Ilustračné foto pixabay.com

Poskytovatelia platobných služieb majú od 1. januára tohto roku povinnosť monitorovať príjemcov cezhraničných platieb a zasielať informácie finančnej správe o tých, ktorí prijímajú štvrťročne viac ako 25 platieb. Vyplýva im to z legislatívy, ktorú Európska komisia (EK) prijala v roku 2020.

Od 1. januára 2024 začalo platiť opatrenie EK, na základe ktorého musia poskytovatelia platobných služieb zasielať daňovým inštitúciám informácie o cezhraničných platbách pochádzajúcich z členských štátov a o príjemcovi daných platieb. Informácie o tých, ktorí prijímajú štvrťročne viac ako 25 platieb majú povinnosť posielať finančnej správe.

Naša inštitúcia bude zhromažďovať len informácie o platbách spojených s hospodárskou činnosťou. Opatrenie rešpektuje pravidlá ochrany údajov. Údaje o zákazníkoch a dôvodoch platby nebudú súčasťou prenosu. Poskytovatelia platobných služieb budú uchovávať relevantné údaje a po prekonaní prahovej hodnoty (25 cezhraničných platieb a viac u jedného príjemcu za kalendárny štvrťrok), predložia požadované údaje prostredníctvom vzorového elektronického formulára (jednotného pre celú EÚ) finančnej správe najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, ku ktorému sa informácie vzťahujú. Prvým reportovacím obdobím je prvý štvrťrok tohto roka, za ktorý je potrebné poskytnúť údaje do 30. apríla 2024.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie