Prejsť na obsah

Povinná ePN pre lekárov od 1. júna

Od 1. júna 2023 sú všeobecní lekári, ambulantní gynekológovia a zariadenia ústavnej starostlivosti povinní potvrdzovať dočasnú pracovnú neschopnosť elektronicky, a to vytvorením elektronického záznamu v elektronickej zdravotnej knižke občana v národnom zdravotníckom informačnom systéme (ePN).

Foto: pixabay.com

Od 1. júna 2023 sú všeobecní lekári, ambulantní gynekológovia a zariadenia ústavnej starostlivosti povinní potvrdzovať dočasnú pracovnú neschopnosť elektronicky, a to vytvorením elektronického záznamu v elektronickej zdravotnej knižke občana v národnom zdravotníckom informačnom systéme (ePN). Sociálna poisťovňa a jej informačné systémy sú na túto situáciu po technickej aj procesnej stránke pripravené. Sociálna poisťovňa zároveň ubezpečuje verejnosť, že v záujme ochrany zákonných nárokov svojich klientov je pripravená v mimoriadnych prípadoch aj naďalej spracúvať lekárom potvrdené štandardné, tzv. papierové PN, pokiaľ ich lekár vystaví na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou.

V poslednom období totiž z prostredia lekárov evidujeme vyhlásenia, že mnohí z nich stále na elektronický systém neprešli a údajne pravdepodobne ani tak skoro neprejdú. V tejto súvislosti uvádzame, že Sociálna poisťovňa nie je v otázke dodržiavania povinností podľa zákona o zdravotnej starostlivosti orgánom kontroly a dozoru. Nie je preto ani oprávnená v prípade porušenia povinnosti potvrdiť dočasnú pracovnú neschopnosť elektronicky ukladať lekárom sankcie.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie