Prejsť na obsah

Požiadavka na predloženie bezpečnostných certifikátov vs. vyhlásenie výrobcu o súlade výrobku s normami vo verejnom obstarávaní

Vlastné vyhlásenie výrobcu, ktoré nie je preukázané dôkazmi (napr. protokolom o skúške), nie je možné stotožniť s verifikáciou nezávislej inštitúcie od výrobcu v podobe certifikátu vydaného podľa príslušnej STN normy.

Ilustračné foto: pixabay.com

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie vydal rozhodnutie vo veci zákazky na predmet „Verejné športoviská a detské ihriská“. Predmetom posúdenia bolo vyhodnotenie splnenia požiadavky na predloženie bezpečnostných certifikátov vydaných nezávislou inštitúciou od výrobcu odkazujúcich na testovanie pre príslušnú normu.

Uchádzač v ponuke argumentoval tým, že ním predložené vyhlásenia výrobcov sú z pohľadu platnej legislatívy postačujúce, a teda danú požiadavku si vyložil tak, že požadovaný bezpečnostný certifikát nie je potrebné predložiť, pretože platná legislatíva to nevyžaduje. Takto si uchádzač sám modifikoval jednoznačne stanovenú požiadavku, a teda nepredložil ponuku v súlade s požiadavkami stanovenými v súťažných podkladoch (pričom proti danej požiadavke neuplatnil revízne postupy v príslušnej fáze verejného obstarávania).

Predseda úradu sa s takýmto postupom uchádzača nestotožnil, keďže uchádzač bol povinný dokladmi predloženými v ponuke preukázať splnenie požiadaviek na predmet zákazky tak, ako boli stanovené v súťažných podkladoch, a nie predkladať doklady, ktoré sú postačujúce z pohľadu platnej legislatívy.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie