Prejsť na obsah

Pripravuje sa nový zákon, ktorý upraví dátový manažment verejnej správy

Nový zákon o údajoch má za cieľ zaviesť nastavenie dátového manažmentu verejnej správy.

Zdroj: pexels.com

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona o správe, zabezpečení sprístupňovania a používania vybraných kategórií údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o údajoch).

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Ciele pripravovanej právnej regulácie
  2. Aktuálna právna úprava

Ciele pripravovanej právnej regulácie

Cieľom pripravovanej právnej regulácie zákona o údajoch je všeobecné nastavenie dátového manažmentu verejnej správy. Nastavenie sa bude realizovať prostredníctvom:

  1. rozpracovania existujúcich konceptov a právnych inštitútov zabezpečujúcich zdieľanie údajov v rámci verejnej správy na základe jednotných pravidiel a za použitia centrálnych informačných technológií verejnej správy (princíp 1x a dosť, referencovanie, analytické spracúvanie údajov),
  2. zavedenia nových konceptov a právnych inštitútov zabezpečujúcich rozsiahlejšie zdieľanie údajov aj mimo verejnej správy a interoperabilitu informačných systémov, ako aj stanovenie nových povinností vo vzťahu k zabezpečovaniu dátovej kvality (dátový kurátor a dátová kvalita, interoperabilita údajov a centrálny model údajov, koncept mojich údajov a modul mojich údajov, otvorené údaje).

Zákon o údajoch bude zároveň právnym nástrojom pre uvedenie viacerých informačných technológií verejnej správy, ktoré po technickej stránke realizujú zavádzané/zavedené koncepty a inštitúty, do praxe (prevádzky).

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie