Prejsť na obsah

Rodné číslo vs. iný identifikačný údaj pridelený cudzincovi

Článok sa zaoberá aplikačnými problémami spojenými s pridelením iného identifikačného údaja cudzincovi, ktorý získa povolenie na pobyt.

Zdroj: pixabay.com

V praxi niektorých štátnych orgánov nastáva zmätok v prípade rozlíšenia rodného čísla a iného identifikačného údaju prideleného cudzincovi. O tom aké problémy môžu v súvislosti s týmito dvomi "rozdielnymi" údajmi nastať sa dočítate v nasledujúcom článku.

V článku sa dočítate (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Všeobecne o rodnom čísle a inom identifikačnom údaji
  2. Aplikačné problémy
  3. Kde však hľadať problém a ako nájsť riešenie?

Všeobecne o rodnom čísle a inom identifikačnom údaji

V zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o rodnom čísle - zákon č. 301/1995 Z. z., Ministerstvo vnútra SR pridelí rodné číslo  cudzincovi, ktorému doteraz nebolo pridelené a ktorý má trvalý alebo dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky. V zmysle písm. e) rovnakého ustanovenia, osobe,  ktorá nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, sa rodné číslo pridelí iba na základe jej žiadosti, nie automaticky. Takéto osoby majú na účely identifikácie pridelený tzv. iný identifikačný údaj.

Ťažiskovú právnu úpravu vzťahujúcu sa na pobyt cudzincov tvorí  zákon č. 404/2011 Z. z.  t.j. zákone o pobyte cudzincov, avšak ani v tomto, pre cudzincov najdôležitejšom zákone, nenájdeme žiadne informácie o tzv. inom identifikačnom údaji.

Rodné číslo resp. iný identifikačný údaj majú u cudzincov rovnaký praktický význam ako u občanov Slovenskej republiky. Nakoľko sú to jedinečné údaje, slúžia na jedinečnú identifikáciu osoby, tak aby táto nemohla byť zamenená s inou osobou.

Aplikačné problémy

Praktický problém pri týchto údajoch nastáva v tom, že iný identifikačný údaj má úplne rovnaký tvar ako rodné číslo.

V praxi tak môže nastať problém ich od seba odlíšiť. Alebo inak, úradníkovi, ktorý potrebuje s týmito údajmi pracovať, nemusí (a podľa nášho názoru ani nemôže) byť jasné, kedy pracuje s rodným číslo prideleným cudzincovi, ktorý buď má na Slovensku trvalý pobyt alebo podal žiadosť o pridelenie rodeného čísla a kedy pracuje s iným identifikačným údajom prideleným cudzincovi, ktorý má na území Slovenskej republiky iný ako trvalý pobyt, a ktorý o pridelenie rodeného čísla nepožiadal.

Keďže aj cudzinec, ktorý má na účely nezameniteľnosti s inou osobou, pridelený "iba" iný identifikačný údaj, má počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky svoje práva, ktoré mu vyplývajú jednak z Ústavy SR a jednak z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, množstvo situácií, kedy sa bude takáto osoba preukazovať na účely identifikácie prideleným iným identifikačným údajom je značná, pričom môže ísť tak o bežné denné situácie ako aj veci zložitejšieho charakteru.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie