Prejsť na obsah

SAK zverejnila informáciu o výškach poistného pre advokátov na rok 2023

SAK zverejnila na svojom webe informáciu o výške poistného pre advokátov na rok 2023.

Zdroj: pexels.com

Slovenská advokátka komora zverejnila na svojom webovom sídle informáciu o výškach poistného na nasledujúci rok.

Prieskumné konanie

Ako uvádza SAK vo svojom stanovisku, počas leta 2022 bolo oslovených všetkých 17 poisťovní za účelom získania čo najvýhodnejších podmienok poistenia pre advokátov zapísaných v zoznamoch vedených komorou.

Predsedníctvo SAK na svojom novembrovom zasadnutí prijalo rozhodnutie o tom, že pre rok 2023 až 2026 bude hromadná poistná zmluva uzavretá opätovne s KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group.

SAK realizovala prieskum bez zapojenia samostatného finančného agenta. Uvedený postup vyústil v zníženie sadzieb poistného pre právnické osoby. Výška poistného pre advokátov fyzické osoby zostala rovnaká ako v roku 2022.

Výška poistného

Zmena vo výške poistného nastala iba pri poistení právnických osôb. Sumy poistného pre nasledujúce obdobie sú nasledovné:

  • ročná výška poistenia 1 spoločníka: 799 EUR,
  • ročná výška poistenia advokáta - FO: 52 EUR.

SAK zároveň informuje, že elektronická žiadosť o poistenie advokáta alebo obchodnej spoločnosti pre rok 2023 bude pre členov k dispozícii v priebehu decembra 2022 v privátnej časti na stránke komory.

Zdroj: SAK

Najnovšie