Prejsť na obsah

Slovenská komora exekútorov namieta návrh vymáhania pohľadávok zo zdravotného poistenia samotnými zdravotnými poisťovňami

Slovenská komora exekútorov nesúhlasí s tým, aby mohli zdravotné poisťovne vo vlastnej réžií vymáhať nedoplatky na zdravotnom poistení.

Zdroj: pexels.com

Slovenská komora exekútorov vyzvala listom ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, aby upustil od svojho legislatívneho návrhu vymáhania pohľadávok zo zdravotného poistenia samotnými zdravotnými poisťovňami.  Ak by si zdravotné poisťovne samy vymáhali svoje pohľadávky voči neplatičom, malo by to vážny a negatívny dopad na pacientov, daňových poplatníkov i vymožiteľnosť práva na Slovensku.

Ako uviedol prezident Slovenskej komory exekútorov, Miroslav Paller:

„Zavedenie právomoci zdravotných poisťovní vymáhať dlhy v ich vlastnej réžii prinesie výrazné zníženie vymožiteľnosti týchto pohľadávok. Poisťovne zaťaží nákladmi na vytvorenie špecializovaných oddelení, na ktoré sa v konečnom dôsledku poskladajú všetci občania Slovenskej republiky svojimi povinnými zdravotnými odvodmi. Výsledkom bude, že na neplatičov zdravotného poistenia sa budú vo vyššej miere skladať tí, ktorí si ho riadne platia.

Novela však zásadne sťaží život aj samotným neplatičom, pretože celý proces nebude pod kontrolou nezávislého súdu.

„Poisťovňa, teda jedna a tá istá inštitúcia, bude vydávať rozhodnutia, určovať ich vymoženie a zároveň bude odvolacím orgánom. Úradník v jednej miestnosti rozhodne o zrážkach zo mzdy dlžníka a úradník v druhej miestnosti zamietne jeho odvolanie. Namiesto nezávislého súdu bude o takých citlivých záležitostiach, ako je vymáhanie pohľadávky, rozhodovať neštátny súkromný subjekt. Ten zároveň získa prístup k citlivým informáciám dlžníka, ako sú napríklad jeho bankové účty. Dlžník pritom nebude mať právnu ochranu, ktorú mu dnes poskytuje Exekučný poriadok, napríklad právo na splátky dlhu alebo právo na odklad exekúcie zo sociálnych dôvodov,“ upozornil Miroslav Paller.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie