Prejsť na obsah

Slovenská republika nestihla transpozíciu smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach

V pondelok 01. augusta 2020 vypršal termín, do ktorého mali členské štáty Európskej únie transponovať smernicu o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach.

Zdroj: pexels.com

V pondelok 01. augusta 2020 vypršal termín, do ktorého mali členské štáty Európskej únie transponovať smernicu o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach. Slovenská republika uvedený termín transpozície smernice nestihla. Aké následky to bude pre Slovenskú republiku mať?

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Následky vyplývajúce z porušenia povinnosti transponovať smernicu
  2. Obsah smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach

Následky vyplývajúce z porušenia povinnosti transponovať smernicu

Pre zamestnancov je azda najdôležitejším následkom porušenia povinnosti transponovať smernicu možnosť aplikovať zásadu priameho účinku smernice. Smernice sú špecialitou práva EÚ. Ich špeciálnosť spočíva v tom, že sú záväzné pre členské štáty vzhľadom na dosiahnutý výsledok, pričom forma a metóda dosiahnutia daného výsledku sa ponecháva na členské štáty. Pretože smernice nezaväzujú a nezakladajú práva priamo fyzickým ani právnickým osobám, vyžaduje sa ich implementácia do vnútroštátneho právneho poriadku, ktorej úlohou je zabezpečovať harmonizáciu právnych predpisov členských krajín EÚ.

Zásada priameho účinku smernice hovorí o tom, že pokiaľ členský štát smernicu netransponoval do svojho právneho poriadku, každý jednotlivec sa môže domáhať svojich práv vyplývajúcich mu priamo zo smernice.

Z dôvodu nesplnenia povinnosti transponovať smernicu môže voči Slovenskej republike podniknúť kroky aj Európska komisia.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Vybrať predplatné

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie