Prejsť na obsah

Slovenská republika nestihla transpozíciu smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach

V pondelok 01. augusta 2020 vypršal termín, do ktorého mali členské štáty Európskej únie transponovať smernicu o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach.

Zdroj: pexels.com

V pondelok 01. augusta 2020 vypršal termín, do ktorého mali členské štáty Európskej únie transponovať smernicu o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach. Slovenská republika uvedený termín transpozície smernice nestihla. Aké následky to bude pre Slovenskú republiku mať?

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Následky vyplývajúce z porušenia povinnosti transponovať smernicu
  2. Obsah smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach

Následky vyplývajúce z porušenia povinnosti transponovať smernicu

Pre zamestnancov je azda najdôležitejším následkom porušenia povinnosti transponovať smernicu možnosť aplikovať zásadu priameho účinku smernice. Smernice sú špecialitou práva EÚ. Ich špeciálnosť spočíva v tom, že sú záväzné pre členské štáty vzhľadom na dosiahnutý výsledok, pričom forma a metóda dosiahnutia daného výsledku sa ponecháva na členské štáty. Pretože smernice nezaväzujú a nezakladajú práva priamo fyzickým ani právnickým osobám, vyžaduje sa ich implementácia do vnútroštátneho právneho poriadku, ktorej úlohou je zabezpečovať harmonizáciu právnych predpisov členských krajín EÚ.

Zásada priameho účinku smernice hovorí o tom, že pokiaľ členský štát smernicu netransponoval do svojho právneho poriadku, každý jednotlivec sa môže domáhať svojich práv vyplývajúcich mu priamo zo smernice.

Z dôvodu nesplnenia povinnosti transponovať smernicu môže voči Slovenskej republike podniknúť kroky aj Európska komisia.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie