Prejsť na obsah

Špeciálnu správcovskú skúšku zvládli traja uchádzači

Ministerstvo spravodlivosti SR zorganizovalo prvú skúšku na špeciálnych správcov, z ktorej vzišli traja úspešní uchádzači.

Zdroj: pexels.com

V máji 2022 sme Vás informovali o tom, že Ministerstvo spravodlivosti SR bude organizovať skúšky na špeciálnych správcov, ktorí budú riešiť náročné konkurzné a reštrukturalizačné konania.

Z 26 uchádzačov o pozíciu špeciálnych správcov splnili požadované podmienky len traja, MS SR preto bude pokračovať vo výbere.

V dňoch 1. 7. 2022 až 19. 8. 2022 sa uskutočnilo sedem skúšobných dní špeciálnej správcovskej skúšky, ktorú organizačne zabezpečovalo Ministerstvo spravodlivosti SR. Podmienky  ustanovené pre absolvovanie špeciálnej správcovskej skúšky splnilo 37 prihlásených uchádzačov. Špeciálnej správcovskej skúšky sa počas siedmich skúšobných dní zúčastnilo 26 uchádzačov. Osvedčenie o úspešnom absolvovaní špeciálnej správcovskej skúšky bolo odovzdané trom uchádzačom.

Vzhľadom na snahu Ministerstva spravodlivosti SR zabezpečiť maximálnu transparentnosť a rovnaký prístup k uchádzačom pri realizácii špeciálnej správcovskej skúšky a najmä s ohľadom na vysoký počet uchádzačov nebolo objektívne možné zabezpečiť vykonanie špeciálnej správcovskej skúšky všetkými uchádzačmi v jeden deň. Potvrdzujú to aj zvukové záznamy z jednotlivých skúšobných dní. Požiadavky kladené na uchádzačov boli vysoké, keďže má ísť o osoby, ktoré majú zvládať s odbornou starostlivosťou najvýznamnejšie prípady insolvenčných a predinsolvenčných konaní, často s cezhraničnými prvkami.

Právna úprava prirodzene neustanovuje maximálny počet špeciálnych správcov. Nepriamo z nej však možno vyvodiť, že by sa mal pohybovať niekde nad úrovňou 10 subjektov, to sa však zatiaľ nepodarilo dosiahnuť. Ministerstvo spravodlivosti SR preto zvažuje ďalší vhodný termín špeciálnej správcovskej skúšky  a to ešte v priebehu tohto roka. Na nový termín špeciálnej správcovskej skúšky sa môžu prihlásiť uchádzači, ktorí správcovskú skúšku ešte neabsolvovali, rovnako aj tí, ktorí boli v prvom termíne špeciálnej správcovskej skúšky neúspešní.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie