Prejsť na obsah

Štatistika využívania § 363 Trestného poriadku

Štatistické údaje Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky potvrdzujú stabilný trend využívania mimoriadneho opravného prostriedku podľa § 363 Trestného poriadku.

Ilustračné foto: pixabay.com

Štatistické údaje Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky potvrdzujú stabilný trend využívania mimoriadneho opravného prostriedku podľa § 363 Trestného poriadku (TP).

Podľa tohto ustanovenia TP „generálny prokurátor zruší právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon“.

Štatistiky

V roku 2023 bol zaznamenaný historicky najvyšší počet návrhov na postup podľa § 363 TP, ktoré bol generálny prokurátor povinný vybaviť. Bolo ich 728.  

Generálna prokuratúra SR v roku 2022 zaevidovala 608 (- 120) takých návrhov, v roku 2021 to bolo 638 (- 90), v roku 2020 ich bolo 523 (- 205), v roku 2019 to bolo 457 (- 271), v roku 2018 ich bolo 499 (- 229), v roku 2017 išlo o 466 (- 262) a v roku 2016 celkom 608 (- 120) návrhov.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Vybrať predplatné

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie