Stratia Briti vplyvom brexitu niektoré práva občanov EÚ?

Generálny advokát predložil návrh, podľa ktorého by mali občania Veľkej Británie prísť o určité práva spojené s občianstvom EÚ.

Návrh generálneho advokáta Súdneho dvora ohľadom práv občanov Veľkej Británie po odchode z EÚ.

Generálny advokát súdneho dvora, Anthony Michael Collins, predložil svoj návrh vo veci zachovania práv britských občanov. Podľa názoru generálneho advokáta, britskí občania, ktorí doteraz požívali výhody občianstva Európskej únie, stratia tieto výhody odchodom Veľkej Británie z Európskej únie.

Článok je zdarma dostupný členom komunity Najprávo

Komentáre

Prihláste sa do svojho konta a zapojte sa do konverzácie
Zadajte svoj e-mail a kliknite na prihlasovací odkaz.