Prejsť na obsah

Súkromné nadácie ako nástroj na správu majetku

Ministerstvo spravodlivosti vypracovalo návrh novely zákona o nadáciách, ktorý by v prípade schválenia zaviedol do slovenského právneho poriadku nový inštitút tzv. nadácie na správu súkromného majetku.

Zdroj: pixabay.com

Ministerstvo spravodlivosti vypracovalo návrh novely zákona č. 37/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, by v prípade schválenia zaviedol do slovenského právneho poriadku nový inštitút tzv. nadácie na správu súkromného majetku. Uvedený návrh sa však nestretol len s pozitívnymi ohlasmi a najmä zo strany niektorých neziskových organizácií sa voči nemu ozýva značná kritika.

Obah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Ciele pripravovanej novely
  2. Aktuálny právny stav
  3. Názory kritikov novely
  4. Názor Ministerstva spravodlivosti na kritiku novely

Ciele pripravovanej novely

Hlavným cieľom je podľa dôvodovej správy poskytnúť súkromnoprávny inštitút, ktorý poskytne občanom možnosť nastavenia správy majetku pre súkromné účely. Tento inštitút poskytne ďalšie možnosti v súlade s hlavnou zásadou súkromného práva, ktorou je autonómia vôle, vhodne doplní dnešné inštitúty a súčasne bude kompenzovať analýzou zistené deficity dedičského práva. Teda umožniť obyvateľstvu vhodne a najmä podľa ich želaní nastaviť spôsob spravovania a odovzdania majetku pre členov rodiny i ďalšie generácie, ako aj iné nimi určené osoby.

Ďalším cieľom je umožniť občanom spravovať a zabezpečiť majetok, resp. nakladanie s ním aj pre prípad neočakávaných udalostí ešte za života, ako je napr. ochorenie, ktoré neumožňuje vykonávať správu majetku.

Aktuálny právny stav

V platnom právnom poriadku vo všeobecnosti absentuje právny nástoj pre správu majetku, ktorý by mohol byť zriadený na podporu súkromného účelu. V zahraničí ide typicky o zverenecké fondy („trusty“) či súkromné nadačné fondy. Chýba teda nástroj pre efektívnu správu majetku, jeho ovládanie a vhodnú distribúciu rodine ako aj iným osobám dôležitým pre súčasných majiteľov majetkov. Uvedený nedostatok limituje slovenské rodiny, ako aj nezosobášené páry a taktiež negatívne vplýva na ekonomiku Slovenska.

Hlavným dôvodom potreby vytvorenia novej právnej formy, resp. rozšírenia účelu využitia už existujúcej formy právnickej osoby na podporu súkromných účelov, je zmena v spoločnosti, ako aj jej prístup k spolužitiu. Rodiny a rodinné podniky ako aj osoby žijúce v partnerskom vzťahu bez toho, aby mali uzatvorené platné manželstvo, narážajú vo svojom živote i po smrti jedného z partnerov či členov rodiny na veľké množstvá problémov pri správe a prechode majetku či jeho výnosov. Väčšina z nich nie je vôbec alebo je len z časti riešená v rámci platnej právnej úpravy.

Rodinné podniky v súčasnosti nemôžu vhodne zabezpečiť cielené odovzdanie majetku, udržanie jeho celistvosti, ale aj profesionálnu správu majetku a nakladanie s ním pre prípad neočakávaných udalostí (napr. pre prípad ochorenia, ktoré neumožní výkon správy majetku), či z dôvodu už vyššieho veku hlavy rodinnej firmy.

Okrem rodín sa s podobnými problémami stretávajú i nezosobášené páry. Keďže rastie množstvo nezosobášených párov, či už rozdielnych pohlaví alebo rovnakých pohlaví, rastie i spoločenská potreba pre pomoc a podporu týchto párov vrátane ich potomkov a riešenie ich problémov. Nový právny inštitút má vyriešiť primárne problematiku spojenú s majetkom týchto párov, teda jeho spoločné vlastnenie, usporiadanie, zabezpečenie za života ale aj odovzdanie pre prípad smrti jedného z partnerov. Najmä s ohľadom na dedenie nezosobášené páry narážajú na mantinely platnej právnej úpravy, ktorá im nedokáže zabezpečiť ich potreby. V rámci dedičského konania sa často stáva, že po smrti jedného z partnerov ten druhý nie je ani dedičom zo zákona, napriek ich dlhoročnému spolužitiu. Okrem nástrojov dedičského práva nemajú žiadny iný právny nástroj k tomu, aby si tieto záležitosti súkromnoprávne vyriešili.

Realizácia legislatívneho zámeru, teda zavedenie právnickej osoby aj na súkromné účely, ako je podpora rodiny a jej potrieb či potrieb jednotlivých jej členov, pomôže aj rodinám a osobám, ktoré majú deti zverené do pestúnskej starostlivosti a ešte úspešne neprešli procesom osvojenia alebo z rôznych dôvodov ho ani absolvovať nemôžu alebo nechcú. Týmto sa umožní postaviť v prípade záujmu deti zverené poručiteľovi do pestúnskej starostlivosti na lepšiu úroveň, ako ich pri odovzdaní a dedení majetku stavia platná právna úprava.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie