Prejsť na obsah

Sumy stravného a cestovných náhrad sa opäť zvýšia

MPSVaR SR zverejnilo predbežnú informáciu o návrhu opatrenia o sumách stravného a o sumách cestovných náhrad.

Zdroj: pexels.com

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR SR) zverejnilo predbežnú informáciu o návrhu opatrenia o sumách stravného a o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Pripomeňme, že sumy stravného a sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách sa už tento rok menili s účinnosťou od 01.05.2022. O tejto zmene sme našich čitateľov informovali prostredníctvom newslettra.

Aj napriek tomu, že nové sumy stravného a sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách platia len mesiac, MPSVaR zverejnilo predbežnú informáciu o tom, že tieto sumy sa opäť zvýšia.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím)

  1. Mechanizmus zvyšovania súm stravného
  2. Nové sumy stravného
  3. Nové sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Mechanizmu zvyšovania súm stravného

Mechanizmus zvyšovania súm stravného je upravený v § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, podľa ktorého:

„Sumy stravného pre časové pásma podľa § 5 ods. 1 a 2 a sumy základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel podľa § 7 ods. 1 a 2 zvyšuje ministerstvo opatrením na základe údajov štatistického úradu o indexe cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní a o indexe cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel. Zvýšenie súm sa vykoná, ak rozdiel kumulatívneho indexu cien za príslušný kalendárny mesiac a hodnoty základne je najmenej 5 %; sumy náhrad sa zvýšia o percento príslušného rozdielu.“

V zmysle mechanizmu zvyšovania súm stravného, ktorý je ustanovený v § 8 ods. 1 zákona   o cestovných náhradách, bola splnená podmienka na ich zvýšenie, a to na základe štatistických údajov za mesiac apríl 2022. V mesiaci apríl 2022 dosiahol mesačný  kumulovaný index cien  jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v Slovenskej republike  hodnotu 105,7 %, čo predstavuje oproti základni zvýšenie  o 5,7 percentuálneho bodu. Kumulovaný index cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel dosiahol v mesiaci apríl 2022 hodnotu 106,4 %, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o 6,4 percentuálneho bodu. Za základňu sa považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie