Prejsť na obsah

LEGISLATÍVA: Sumy stravného by sa mali opäť zvyšovať

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu o pripravovanom opatrení o sumách stravného, ktorým by sa sumy stravného mali opätovne zvýšiť.

Foto: pixabay.com

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu o pripravovanom opatrení o sumách stravného, ktorým by sa sumy stravného mali opätovne zvýšiť.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Pripravovaný právny predpis
  2. Základné ciele právnej úpravy
  3. Zhodnotenie súčasného stavu

Pripravovaný právny predpis

Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného.

Základné ciele právnej úpravy

Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného sa predkladá na základe § 5 ods. 2  zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“) v nadväznosti na § 8 ods. 1 predmetného zákona. Účelom navrhovaného opatrenia je zvýšiť sumu stravného pre jednotlivé časové pásma ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na  pracovnú   cestu, a to v nadväznosti na vývoj indexov cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní.

Zhodnotenie súčasného stavu

Sumy stravného pri pracovných cestách boli naposledy upravené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného s účinnosťou od 1. júna 2023 na základe indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za mesiac január 2023.

V zmysle mechanizmu zvyšovania súm stravného, ktorý je ustanovený v § 8 ods. 1 zákona   o cestovných náhradách, bola splnená podmienka na ich zvýšenie, a to na základe štatistických údajov za mesiac jún  2023.

V mesiaci jún 2023 dosiahol mesačný  kumulovaný index cien  jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v Slovenskej republike  hodnotu 105,8, čo predstavuje oproti základni zvýšenie  o 5,8 percentuálneho bodu (za základňu sa považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného).

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Vybrať predplatné

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie