Prejsť na obsah

Právne vety schválené trestným kolégiom Najvyššieho súdu ČR zo dňa 20. apríla 2022

Na zasadnutí trestného kolégia Najvyššieho správneho súdu ČR boli dňa 20. apríla 2022 schválne právne vety.

Zdroj: pexels.com

Na zasadnutí trestného kolégia Najvyššieho správneho súdu ČR boli dňa 20. apríla 2022 schválne právne vety. Nižšie Vám prinášame zoznam schválených právnych viet s odkazom na celé znenie rozhodnutia.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím)

  1. Dočasné odloženie trestného stíhania
  2. Poškodzovanie cudzej veci
  3. Uznanie a výkon cudzozemských rozhodnutí
  4. Usmrtenie z nedbanlivosti
  5. Znásilnenie/bezbrannosť
  6. Totožnosť skutku/prekážka res iudicata
  7. Pričítanie činu právnickej osobe
  8. Poškodzovanie veriteľa
  9. Falšovanie a pozmeňovanie peňazí
  10. Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody

Řízení o stížnosti, Dočasné odložení trestního stíhání, § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř., § 159b odst. 1 tr. ř.

Souhlas dozorového státního zástupce s dočasným odložením trestního stíhání podle § 159b odst. 1 tr. ř., případně s prodloužením lhůty takového dočasného odložení podle § 159b odst. 2 tr. ř., sám o sobě není souhlasem státního zástupce s později učiněným usnesením o zahájení trestního stíhání, jehož důsledkem je jinak s ohledem na ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. změna ve funkční příslušnosti pro rozhodnutí o stížnosti obviněného proti usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2021, sp. zn. 3 Tz 17/2021)

Poškození cizí věci, § 228 odst. 1 tr. zákoníku

Za cizí věc ve smyslu § 228 odst. 1 tr. zákoníku nelze považovat věc patřící do společného jmění manželů, kterou poškodil jeden z manželů poté, co již zaniklo manželství a v době činu nebylo vypořádáno společné jmění manželů (viz § 736 o. z.).

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2021, sp. zn. 8 Tz 77/2021)

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie