Prejsť na obsah

Tretia správa Európskej komisie stave právneho štátu v členských štátoch EÚ

Európska komisia dňa 13. júla 2022 zverejnila svoju tretiu správu o stave právneho štátu v členských štátoch EÚ.

Zdroj: pexels.com

Dňa 13. júla 2022 zverejnila Európska Komisia tretiu Správu o právnom štáte za rok 2022. Podobne ako v predchádzajúcich správach sa aj v tejto správe skúma vývoj v štyroch kľúčových oblastiach právneho štátu v každom členskom štáte EÚ: justičné systémy, protikorupčný rámec, pluralita a sloboda médií a iné inštitucionálne otázky súvisiace so systémom bŕzd a protiváh.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Súdna rada
  2. "Ohýbanie práva"
  3. Kompletná správa

Súdna rada

K Súdnej rade Slovenskej republiky v časti súdny systém správa uvádza, že Súdna rada zohráva ústrednú úlohu v správe súdnictva a pri menovaní sudcov, ako aj pri dodržiavaní zásad sudcovskej etiky. Polovica jej členov sú sudcovia volení svojimi kolegami. Ostatných členov menuje prezident SR, parlament a vláda.


Súdna rada sa ujala svojich nových úloh po prijatí ústavnej reformy, avšak obavy pretrvávajú z režimu odvolávania jej členov. Ústavná zmena z roku 2020 rozšírila právomoci súdnej rady, najmä tým, že jej zverila kompetenciu preverovania majetkových priznaní sudcov a zverila jej kompetenciu výberu členov – sudcov novovzniknutého  Najvyššieho správneho súdu. Rozpočet súdnej rady bol zvýšený aby umožnil plnenie týchto úloh.

Zúčastnené strany potvrdili snahy súdnej rady na stransparetnenie jej rozhodovania. Avšak obavy z režimu odvolávania jej členov pretrvávajú, podľa ktorého môžu byť členovia odvolaní kedykoľvek orgánom, ktorý ich menoval. Neexistujú žiadne právne predpoklady pre takého odvolávania. Zatiaľ však žiadny z členov nebol takýmto spôsobom odvolaný, zúčastnené strany vyjadrili obavy, že takýto systém ohrozuje nezávislosť súdnej rady. V súlade s európskymi štandardami, súdna rada musí mať dostatočné záruky nezávislosti vo vzťahu k legislatívnej a výkonnej moci a to vrátane odvolávania jej členov.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie