Prejsť na obsah

K otázke registrácie umelej inteligencie ako autora vynálezu

Môže byť umelá inteligencia zaregistrovaná ako autor vynálezu? Nasledujúci článok poskytuje zhrnutie argumentov za a proti takejto registrácii.

Zdroj: pexels.com

V mesiaci júl 2021 bola umelá inteligencia prvýkrát zapísaná ako autor vynálezu. Dabus (device for the autonomous bootstrapping of unified sentience) bol zaregistrovaný ako autor vynálezu v Juhoafrickej republike. Pokusy o zaregistrovanie Dabusu ako autora vynálezu v iných krajinách (celkovo bolo podaných 17 prihlášok po celom svete) boli zamietnuté. Registrácia Dabusu v Juhoafrickej republike je tak prvá a prelomová z pohľadu autorského práva.

Medzi krajinami, ktoré prihlášku Dabusu zamietli, bola napríklad India, Čína, Japonsko, USA a aj Európska únia. Zamietnutie prihlášky v EÚ bolo odôvodnené skutočnosťou, že podľa platného práva Európskej únie môže byť vynálezcom iba fyzická osoba.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím)

  1. Registrácia AI ako autora vynálezu v podmienkach SR
  2. Registrácia AI z pohľadu Európskeho patentového úradu
  3. Záver

Registrácia AI ako autora vynálezu v podmienkach SR

Z pohľadu platnej legislatívy na území SR je kľúčový pre otázku registrácie autora vynálezu zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, ktorý vo svojich ustanoveniach definuje pojmy „dielo“ a „autor“.

Autor je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila.“ (§ 13 ods. 1 Autorského zákona)
„Predmetom autorského práva je dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia.“ (§ 3 ods. 1 Autorského zákona)

Gramatickým výkladom vyššie uvedených ustanovení Autorského zákona dospejeme k záveru, že autorom diela môže byť iba fyzická osoba. Aj z § 13 Autorského zákona nepriamo vyplýva, že autorom diela musí byť fyzická osoba. Pokiaľ má ísť o tvorivú duševnú činnosť, musí ju vykonávať živý tvor. Uvedené ustanovenia umožňujú registráciu autora ex lege len fyzickej osobe.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie