Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Skončenie nájmu nebytového priestoru uzavretého na určitú dobu

Nájomnú zmluvu uzatvorenú na určitú dobu, predmetom ktorej sú nebytové priestory, nie je možné konkludentne predĺžiť podľa § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

Ilustračné foto: pixabay.com

Právne vety:

  1. Právna úprava skončenia nájmu nebytového priestoru uzavretého na určitý čas obsiahnutá v ustanovení § 9 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov je komplexná, v dôsledku čoho je na skončenie nájmu vylúčená aplikácia ustanovení všeobecného predpisu (Občianskeho zákonníka) o skončení nájmu.
  2. Ustanovenie § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka o obnovení nájmu sa nepoužije na nájom nebytového priestoru, ktorý skončil uplynutím dojednaného času podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Vybrať predplatné

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie