Prejsť na obsah

Ústavný súd SR v prvom polroku znížil počet nevybavených veci

Ústavný súd Slovenskej republiky zverejnil štatistiku rozhodovania za prvý polrok kalendárneho roku 2023.

Foto: pixabay.com

K sledovaným ukazovateľom v súvislosti s rozhodovacou činnosťou Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) patria nápad podaní (návrhov a sťažností), vybavené a nevybavené podania.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Nápad podaní a vybavené veci
  2. Porušenie práv sťažovateľov
  3. Finančné zadosťučinenie

Nápad podaní a vybavené veci

Výsledky štatistického spracovania údajov za sledované obdobie poukazujú na nasledujúce fakty:

ROK 2023 (1. 1. 2023 – 30. 6. 2023)

  • nápad podaní (doručené podania): 1595
  • vybavené podania: 1752
  • nevybavené podania: 829

Z daného počtu 829 nevybavených podaní k 30. 6. 2023 bolo nevybavených 22 podaní, o ktorých je príslušné rozhodovať plénum ústavného súdu. Vybavených bolo 10 návrhov, o ktorých bolo príslušné rozhodovať plénum ústavného súdu. Okrem 10 vybavených návrhov patriacich do príslušnosti pléna ústavného súdu plénum ústavného súdu prijalo aj 1 uznesenie, ktorým zjednotilo právne názory senátov ústavného súdu (PLz. ÚS 1/2023).

Z uvedeného vyplýva, že celkový nápad podaní na ústavnom súde bol v prvom polroku roku 2023 o 126 vyšší ako v rovnakom období roku 2022 (1469 podaní) a počet nevybavených podaní oproti prvému polroku roku 2022 (992 nevybavených podaní) klesol v prvom polroku roku 2023 o 163 podaní (829 nevybavených podaní). Každý z trinástich sudcov vybavil od januára do júna 2023 v priemere 135 vecí.

Ústavný súd tiež pravidelne zverejňuje štatistický prehľad rozhodnutí, v ktorých vyslovil porušenie základného práva sťažovateľov na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prerokovanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), prehľad rozhodnutí, v ktorých vyslovil porušenie základných práv sťažovateľov na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru a prehľad rozhodnutí, v ktorých vyslovil porušenie základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ústavy a práva na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 dohovoru.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie