Prejsť na obsah

Ústavný súd SR zverejnil štatistiku svojej rozhodovacej činnosti za prvý polrok 2022

Ústavný súd SR zverejnil podrobnejšiu analýzu svojej rozhodovacej činnosti na prvý polrok 2022, v ktorej sa zameral na počet vybavených/nevybavených podaní a priznané finančné zadosťučinenie.

Zdroj: Ústavný súd SR

Ústavný súd SR na mesačnej báze zverejňuje štatistický prehľad rozhodnutí, v ktorých vyslovil porušenie práv sťažovateľov. Nad rámec uvedených prehľadov zverejnil Ústavný súd podrobnejšiu analýzu svojej rozhodovacej činnosti na prvý polrok 2022.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Celkový nápad podaní a počty vybavených a nevybavených podaní
  2. Priznané finančné zadosťučinenie

Celkový nápad podaní a počty vybavených a nevybavených podaní

Základnými ukazovateľmi týkajúcimi sa rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky sú najmä celkový nápad podaní (návrhov a sťažností) a počty vybavených a nevybavených podaní.

Výsledky štatistického spracovania údajov za sledované obdobie preukazujú, že celkový nápad podaní od 01.01.2022 do 30.06.2022 bol 1 469 podaní. Ústavný súd v sledovanom období vybavil 1 776 podaní, pričom v súčasnosti eviduje ústavný súd 992 nevybavených podaní. K 31.12.2021 ústavný súd evidoval ešte 1 299 nevybavených podaní.

Z daného počtu 992 nevybavených podaní bolo k 30. 6. 2022 nevybavených 27 podaní patriacich do príslušnosti pléna ústavného súdu. V sledovanom období bolo vybavených 9 podaní, v ktorých bolo príslušné rozhodovať plénum ústavného súdu.

Z uvedeného vyplýva, že celkový nápad podaní na ústavnom súde bol v prvom polroku 2022 takmer o 100 podaní vyšší ako v rovnakom období roku 2021 (1 373 podaní). Zároveň je potrebné uviesť, že 13 sudcovia ústavného súdu sa okrem 1 469 podaní došlých v sledovanom období zaoberali aj nevybavenými podaniami z predchádzajúceho obdobia (1 299 podaní), čo celkovo predstavuje takmer 2 800 podaní a približne 213 podaní pripadajúcich na jedného sudcu ústavného súdu.

Efektivita práce sudcov bola napriek vysokému nápadu značná – v prvom polroku roku 2022 vybavili o 161 podaní viac ako v prvom polroku roku 2021. Počet nevybavených podaní tak medziročne klesol z 1355 (údaj k 30. 6. 2021) na 992 (údaj k 30. 6. 2022) – ústavný súd znížil v prvom polroku 2022 počet nevybavených podaní v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 o viac ako 360 podaní.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie