Prejsť na obsah

Vláda odobrila novelu zákona, ktorá prináša zlepšenie podmienok väzby

Vláda dňa 26.05.2022 odobrila novelu zákona o výkone väzby, ktorá navrhuje zlepšenie podmienok obvinených a odsúdených.

Zdroj: pexels.com

V médiách sa v poslednom období objavilo množstvo kritiky na podmienky väzenstva, konkrétne na to, v akých podmienkach sa nachádzajú obvinení a odsúdení. Ako vyplýva z programového vyhlásenia vlády a z odporúčaní vnútroštátnych a medzinárodných inštitúcií, Slovenská republika by mala pokračovať v humanizácii a zmierňovaní obmedzení osôb vo výkone väzby a vo výkone trestu.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím)

  1. Úvod
  2. Rozšírenie možnosti telefonovania
  3. Rozšírenie možnosti návštev
  4. Umiestňovanie
  5. Vychádzka
  6. Znižovanie zadlženia

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo na rokovanie vlády dňa 26.05.2022 novelu zákona o výkone väzby, ktorá obsahuje viacero opatrení zlepšujúcich štandardy väzobne stíhaných osôb. Ministri návrh odobrili, definitívne o ňom rozhodne parlament.

Novela zákona o výkone väzby si kladie za cieľ zlepšiť podmienky vo výkone väzby, a to aj cez zníženie uplatňovania jednotlivých obmedzení väznených osôb. Osobitný dôraz je v novele kladený na posilňovanie pozitívnych sociálnych väzieb, najmä prostredníctvom zvyšovania dostupnosti rôznych foriem kontaktu väznených osôb s rodinou.

Nižšie prinášame prehľad zmien, ktorá by mala priniesť novela zákona o výkone väzby:

Rozšírenie možnosti telefonovania

Podľa súčasnej právnej úpravy „obvinený má právo najmenej dvakrát za kalendárny mesiac telefonovať najmenej 20 minút“. Novela zákona počíta so zvýšením času na telefonovanie tak, že obvinený bude mať právo telefonovať minimálne štyri dni v kalendárnom mesiaci v trvaní najmenej 30 minút za deň.

Zásadnou zmenou je aj úprava podmienok telefonovania obvinených v kolúznej väzbe tak, aby reálne došlo k naplneniu ich práva na realizáciu telefonických hovorov s blízkymi osobami. Orgány činné v trestnom konaní budú môcť obmedziť právo obvineného telefonovať len v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch, konkrétne len v prípade stíhania blízkej osoby v tej istej trestnej veci alebo už preukázanej koluzivity na strane blízkej osoby.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie