Prejsť na obsah

Výkonná rada Európskej siete súdnych rád prijala stanovisko k finančnému ohodnoteniu sudcov

Dňa 25. mája 2023 prijali členovia Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád, ktorej členom je aj Súdna rada Slovenskej republiky zastúpená jej predsedom Jánom Mazákom, dôležité stanovisko k finančnému zabezpečeniu sudcov v členských štátoch Európskej Únie.

Foto: pixabay.com

Dňa 25. mája 2023 prijali členovia Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád, ktorej členom je aj Súdna rada Slovenskej republiky zastúpená jej predsedom Jánom Mazákom, dôležité stanovisko k finančnému zabezpečeniu sudcov v členských štátoch Európskej Únie. Toto stanovisko bolo prijaté ako reakcia na zhoršujúci sa stav finančného ohodnotenia sudcov v niekoľkých členských krajinách. Ako sa v stanovisku uvádza, adekvátne finančné ohodnotenie je rozhodujúce a priamo súvisí s nezávislosťou sudcov.

Nižšie Vám prinášame stanovisko výkonnej rady ENCJ v celom znení.

STANOVISKO VÝKONNEJ RADY ENCJ K FINANČNÉMU ZABEZPEČENIU VO VZŤAHU K SÚDNEJ NEZÁVISLOSTI

V priebehu roka dostala Európska sieť súdnych rád (ENCJ) informácie od niekoľkých členských súdnych rád, ktoré sa týkali situácie nedostatočného alebo neadekvátneho sudcovského ohodnotenia. ENCJ bola informovaná zo strany súdnej rady Slovinska a Litvy, že neadekvátne ohodnotenie sudcov považujú za ohrozenie sudcovskej nezávislosti. Podobný vývoj situácie môžeme pozorovať aj v Chorvátsku a Španielsku.

Berúc na zreteľ list od predsedu súdnej rady Slovinska (Sodni Svet) pána Vladimíra Horvatha zo dňa 19. apríla 2023, Výkonná rada ENCJ vyjadruje sklamanie nad súčasnou situáciou, ktorej sú slovinskí sudcovia a súdna rada Slovinska vystavení.

Nezávislé súdnictvo v každom členskom štáte je rozhodujúce pre zabezpečenie základných hodnôt uvedených v článku 2 Zmluvy o Európskej Únii a na ktorých bola Európska Únia založená. Finančné zabezpečenie je dôležitou zložkou justičnej nezávislosti. Aj Súdny dvor Európskej Únie už uviedol, že ohodnotenie sudcov je priamo spojené s justičnou nezávislosťou a preto je úzka spolupráca všetkých štátnych mocí v tejto oblasti životne dôležitá.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Vybrať predplatné

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie