Prejsť na obsah

Výročná správa Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) za rok 2022

OLAF zverejnil dňa 6. júna 2023 Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2022, v ktorej informuje o vyšetrovacej činnosti úradu OLAF s cieľom chrániť rozpočet EÚ pred podvodmi počas roku 2022.

Foto: pixabay.com

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) v roku 2022 ochránil vyše 600 miliónov EUR daňových poplatníkov EÚ tým, že odporučil vymôcť viac ako 426 miliónov EUR do rozpočtu EÚ z dôvodu podvodov a nezrovnalostí a predišiel premárneniu ďalších 200 miliónov EUR. OLAF takisto zastavil viaceré podvodné schémy využívané  na pašovanie, falšovanie a páchanie colných podvodov, pomohol presadzovať opatrenia EÚ na ochranu obchodu a pokračoval v navrhovaní politík na prevenciu a boj proti vyvíjajúcim sa podvodom. Tak ako každý rok, OLAF vyšetroval aj podozrenia z porušenia predpisov zamestnancov a členov inštitúcií EÚ. Celkovo OLAF v minulom roku uzavrel viac ako 250 prípadov.

OLAF zverejnil dňa 6. júna 2023 Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2022 (ďalej len „Výročná správa“), v ktorej informuje o vyšetrovacej činnosti úradu OLAF s cieľom chrániť rozpočet EÚ pred podvodmi počas roku 2022. Podrobne uvádza príklady vyšetrovaní a operácií zameraných na boj proti podvodom v oblasti výdavkov EÚ, podvodom na strane príjmov EÚ, falšovaniu a pašovaniu, ako aj príklady vyšetrovaní prípadov protiprávneho konania v inštitúciách EÚ.

Výročná správa  sa nachádza na webovej stránke OLAF-u v časti: https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/olaf-report_en a je prvýkrát predstavená aj v interaktívnom virtuálnom formáte.

Generálny riaditeľ úradu OLAF Ville Itälä zdôraznil: „Zhromaždené poznatky, odborné znalosti a operácie úradu OLAF prinášajú hmatateľné výsledky – chránime rozpočet EÚ aj občanov EÚ. Ochrana peňazí daňovníkov EÚ vyčlenených na infraštruktúru a digitalizáciu, zaistenie 531 miliónov cigariet, s ktorými sa nezákonne obchodovalo, medzinárodná operácia proti falšovanému medu, či prinavrátenie takmer 3 miliárd EUR do rozpočtu EÚ v súvislosti s prípadom podhodnotenia tovaru, to všetko je len pár príkladov výsledkov aktivít  úradu OLAF.

Najúčinnejším nástrojom na boj proti podvodom je naďalej prevencia. OLAF sa snaží zabezpečiť, aby sa finančná pomoc a investície EÚ v členských štátoch a tretích krajinách vynakladali ako majú. Sme pevne presvedčení, že kľúčom k nášmu úspechu je spolupráca. OLAF v roku 2022 zintenzívnil spoluprácu s vnútroštátnymi orgánmi, medzinárodnými organizáciami a partnermi z EÚ. Schopnosť úradu OLAF pospájať informácie a súvislosti pre  viacerých hráčov, a poskladať tak širší obraz, zostáva našou jedinečnou schopnosťou a rozlišovacím znakom, ktorá prináša pridanú hodnotu v boji proti podvodom v Európskej únii aj mimo nej.“

Výsledky vyšetrovania úradu OLAF v roku 2022:

  • OLAF uzavrel 256 vyšetrovaní a vydal 275 odporúčaní príslušným vnútroštátnym orgánom a orgánom EÚ.
  • OLAF odporučil vrátenie 426,8 milióna EUR do rozpočtu EÚ a zabránil neoprávneným výdavkom vo výške 197,9 milióna EUR.
  • OLAF zahájil vyšetrovanie  192 nových prípadoch na základe 1 017 prijatých oznámení a analýz vypracovaných expertmi úradu OLAF.
  • OLAF oznámil Európskej prokuratúre (EPPO) 71 prípadov možného spáchania trestného činu, z toho 16 v mene Európskej komisie.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie