Prejsť na obsah

Výsluch podozrivej osoby v trestnom konaní

Kto je to podozrivá osoba v trestnom konaní, ako sa ňou človek môže stať a aké má možnosti na svoju obhajobu v situácií kedy je predvolaná orgánmi činnými v trestnom konaní na výsluch, sa dočítate v nasledujúcom článku.

Zdroj: pexels.com

Kto je to podozrivá osoba v trestnom konaní, ako sa ňou človek môže stať a aké má možnosti na svoju obhajobu v situácií kedy je predvolaná orgánmi činnými v trestnom konaní na výsluch, sa dočítate v nasledujúcom článku.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Pojem podozrivá osoba
  2. Ako sa niekto môže stať podozrivou osobou?
  3. Výsluch podozrivej osoby
  4. Právo vyjadriť sa k obvineniu
  5. Právo odoprieť výpoveď
  6. Procesná použiteľnosť výsluchu podozrivého po vznesení obvinenia

1. Pojem podozrivá osoba

Hneď na začiatok je potrebné uviesť, že pojem "podozrivý" resp. "podozrivá osoba" Trestný poriadok na rozdiel od mnohých iných pojmov nedefinuje. Tento pojem by sme mohli zadefinovať tak, že ide o osobu, u ktorej vzhľadom na zistené skutočnosti existuje predpoklad (postačuje aj predpoklad relatívne nízkej kvality), že spáchala trestný čin. Postavenie podozrivej osoby môže mať táto osoba v rámci trestného konania iba dovtedy, dokiaľ voči nej nie je vznesené obvinenie. V tom momente sa z osoby podozrivej stáva obvinený, ktorý nadobúda diapazón práv uvedených v § 34 Trestného poriadku.

2. Ako sa niekto môže stať podozrivou osobou?

Možno sú v zásade dve. Buď je na osobu podané trestné oznámenie (aj anonymné) resp. sú podozrivé skutočnosti zistené priamo orgánmi činnými v trestnom konaní (policajt, prokurátor) v rámci ich činnosti alebo je osoba zadržaná pri páchaní trestného činu alebo bezprostredne po ňom.

3. Výsluch podozrivej osoby

Bez ohľadu na to, z akého dôvodu sa osoba stala podozrivou, jedným z prvých úkonov, ktoré s ňou orgány činné v trestnom konaní vykonávajú je jej výsluch. Často krát sa stáva, že osoba podozrivá (najmä ak bola na výsluch predvolaná) prichádza na výsluch s advokátom, ktorý ako jediný môže vykonávať postavenie obhajcu v trestnom konaní. Podľa Ústavného súdu SR  Právo na obhajobu do okamihu nadobudnutia právneho postavenia obvineného sa nezaručuje podľa čl. 50 ods. 3 Ústavy . Je implikované v ochrane podľa čl. 47 ods. 2. Ústavy.[1][2]

Keďže podozrivá osoba ešte v tomto štádiu konania nemá rovnoprávne postavenie s obvineným (nedisponuje všetkými právami obvineného) je aj pozícia advokáta v tomto prípade značne obmedzená a advokát môže iba "dozerať" na priebeh výsluchu,(či napríklad  nedochádza k neprimeranému nátlaku zo strany policajta a pod.) Nemôže však zasahovať do výsluchu napr. kladením otázok podozrivému alebo oboznamovať sa so spisom a pod.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie