Prejsť na obsah

WEBINÁR: Infozákon z pohľadu aplikačných problémov

Webinár na tému Infozákon z pohľadu aplikačných problémov v podmienkach samosprávy.

Najprávo.sk začína písať novú etapu svojej činnosti a dovoľuje si Vás pozvať na prvý webinár, ktorý sa bude týkať zákona č. 211/2000 Z. z. o  slobodnom prístupe k informáciám. Za tri hodiny vám ponúkneme odpovede na najdôležitejšie otázky spojené s touto právnou úpravou.

Vstupenky na online podujatie si môžete zakúpiť už teraz cez našu webovú stránku.

Na čo sa bude náš prvý webinár zameriavať?

Prijatím zákona č. 211/2000 Z. z. o  slobodnom prístupe k informáciám sa do právneho poriadku Slovenskej republiky premietla zásada „čo nie je tajné, je verejné“, čím sa presadil princíp publicity verejnej správy. Orgány verejnej moci tak musia verejnosti sprístupniť všetky informácie, ktoré majú k dispozícii s výnimkou tých, ktoré je potrebné chrániť vo verejnom záujme a ktoré zákon zo sprístupnenia výslovne vylučuje.

Uvedená povinnosť orgánov verejnej moci so sebou prináša množstvo aplikačných problémov, na ktoré sa zameriava práve náš pripravovaný webinár s názvom Infozákon z pohľadu aplikačných problémov.

Pre koho je webinár určený?

Webinár je koncipovaný predovšetkým pre zástupcov orgánov štátnej a verejnej správy a samosprávy a ostatné povinné osoby, advokátov aj ďalších odborníkov.

Aj napriek tomu, že webinár je primárne určený pre povinné osoby, prínosný môže byť aj pre širokú verejnosť. Aplikačné problémy s uplatňovaním práv podľa infozákona sa môžu týkať každého, kto bude chcieť v budúcnosti požiadať o sprístupnenie informácie. Širokej verejnosti tak webinár poskytne dôležité informácie, ako sa brániť v prípade nezákonného postupu alebo v prípade nesprístupnenia informácie zo strany povinnej osoby.

Prečo by ste sa mali zúčastniť aj vy

Azda každá povinná osoba sa už v praxi stretla so situáciu, kedy si nebola istá, či môže požadovanú informáciu sprístupniť. Webinár zameraný na aplikačné problémy súvisiace so sprístupňovaním informácií sa zameriava práve na praktickú stránku poskytovania informácií žiadateľom.

Účastníci webinára sa dozvedia užitočné informácie súvisiace s riešením problematických otázok, praktické riešenia na vzniknuté problémy, ale aj pohľad súdov na problematiku sprístupňovania informácií.

Predplatné bude aktivované do piatich pracovných dní od uhradenia platby, o jeho aktivácii Vás budeme informovať e-mailom. Ak ste aktívnym predplatiteľom, ktorému končí predplatné skôr ako k 31. októbru 2024, prémiový prístup Vám po kúpe vstupenky na webinár bezplatne predĺžime do tohto termínu. 

PROGRAM

Webinár je rozdelený na tri samostatné bloky, ktoré sa venujú konkrétnym aplikačným a výkladovým problémom spojeným so sprístupňovaním informácií.

Úvod


Sprístupňovanie informácií podľa infozákona – prvá časť

 • Definícia pojmu - informácie, ktoré majú povinné osoby k dispozícii, z pohľadu aplikačnej praxe
 • Kedy ide o vytvorenie samostatnej novej informácie a kedy len o vzájomné spájanie informácií?
 • Povinné zverejňovanie informácií povinných osôb - na čo sa zabúda?
 • Povinné zverejňovanie zmlúv - aký je postup v prípade zmlúv, ktoré sa týkajú zamestnancov (napríklad dohoda o zvýšení / prehlbovaní kvalifikácie, o užívaní motorového vozidla a podobne)
 • Problematika otvorených údajov / otvorená licencia, datasety vs. údaje v obrázkoch a iných podobách

Sprístupňovanie informácií podľa infozákona – druhá časť

 • Náležitosti v žiadosti o sprístupnenie informácie a postup orgánov verejnej moci pri absencii niektorých náležitostí (napríklad absencia spôsobu sprístupnenia informácie)
 • Rozhodnutie o sprístupnení informácie a o odmietnutí sprístupnenia informácie
 • Lehota na vybavenie a jej prekročenie
 • Evidencia žiadostí - ako evidovať žiadosti a kontrolovať evidenciu?
 • Úhrada nákladov - sadzobník a spôsob úrady nákladov
 • Odvolanie a predkladanie spisu druhostupňovému orgánu, autoremedúra
 • Osobitné postavenie právnických osôb, v ktorých má orgán verejnej moci majetkovú účasť

Aktuálna judikatúra k infozákonu

 • Výber z aktuálnej judikatúry súdov k aplikácii infozákona.

Diskusia

 • Priestor na otázky účastníkov webináru.

O lektoroch

VSTUPENKY

Vstupenky na webinár je možné zakúpiť s platbou na faktúru alebo pomocou online platobnej brány. Radi by sme však upozornili, že na jednu vstupenky budete môcť byť na webinár prihlásený v jednej chvíli len z jedného zariadenia. 

→ REZERVÁCIA S PLATBOU NA FAKTÚRU

→ REZERVÁCIA S PLATBOU KARTOU ONLINE

Comments

Najnovšie