Prejsť na obsah

Zákon o pobyte cudzincov napadnutý na Ústavnom súde SR

Verejná ochrankyňa práv napadla na Ústavnom súde SR ustanovenia zákona o pobyte cudzincov.

Zdroj: pexels.com

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 29. júna 2022 rozhodol, že návrh verejnej ochrankyne práv na začatie konania podľa článku 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky prijíma na ďalšie konanie v celom rozsahu.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Návrh na vyslovenie nesúladu ustanovení zákona o pobyte cudzincov
  2. Sumár návrhu verejnej ochrankyne práv
  3. Rozhodnutie Ústavného súdu SR

Návrh na vyslovenie nesúladu ustanovení zákona o pobyte cudzincov

Verejná ochrankyňa práv podala dňa 28.03.2022 na Ústavný súd návrh na začatie konania o súlad právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky. Návrh sa týkal zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o pobyte cudzincov“), konkrétne ustanovení § 48 ods. 2 písm. e) a § 45 ods. 5 prvej vety v časti „matričným“ zákona o pobyte cudzincov.

Policajný útvar zamietne žiadosť o udelenie trvalého pobytu, ak manželstvo nebolo uzavreté podľa osobitného predpisu,67) ak ide o žiadosť o udelenie trvalého pobytu podľa § 43 ods. 1 písm. a) alebo § 46 ods. 1 písm. a). (§48 ods. 2 písm. e) zákona o pobyte cudzincov)
Štátny príslušník tretej krajiny preukazuje skutočnosti uvedené v § 43 ods. 1 písm. a) až d) matričným dokladom, ktorý môže byť starší ako 90 dní; ak ide o závislého príbuzného v priamom rade, o slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov, o dieťa mladšie ako 18 rokov zverené do osobnej starostlivosti alebo o nezaopatrené dieťa staršie ako 18 rokov, aj dokladom potvrdzujúcim túto skutočnosť. (§ 45 ods. 5 prvá veta zákona o pobyte cudzincov)

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie