Prejsť na obsah

Zavedenie plnohodnotnej alternatívy predbežnej patentovej prihlášky na Slovensku

Predbežná patentová prihláška zakladá právo prednosti vo vzťahu k vynálezu opísanému v prihláške napriek tomu, že prihláška neobsahuje patentové nároky, prípadne ani ďalšie predpísané náležitosti.

Foto: pixabay.com

V niektorých štátoch, napríklad vo Francúzsku, v Spojených štátoch amerických, Austrálii a Portugalsku, môžu prihlasovatelia okrem štandardnej patentovej prihlášky podať aj predbežnú patentovú prihlášku. Predbežná patentová prihláška zakladá právo prednosti vo vzťahu k vynálezu opísanému v prihláške napriek tomu, že prihláška neobsahuje patentové nároky, prípadne ani ďalšie predpísané náležitosti. Predbežná patentová prihláška musí byť do 12 mesiacov od podania konvertovaná na štandardnú patentovú prihlášku.

Podanie predbežnej patentovej prihlášky samej osebe na Slovensku nie je možné. Patentová prihláška však na účely priznania dňa podania nemusí obsahovať všetky predpísané náležitosti ani na Slovensku. Patentovej prihláške je priznaný deň podania, ak obsahuje aspoň

  • údaje, z ktorých je zrejmý úmysel prihlasovateľa podať patentovú prihlášku,
  • údaje umožňujúce identifikáciu prihlasovateľa a styk s prihlasovateľom a
  • časť, ktorá sa javí ako opis (časť, ktorá sa javí ako opis, nemusí byť na účely priznania dňa podania podaná v štátnom jazyku).

Prihlasovateľ patentovej prihlášky, ktorá spĺňa len uvedené minimálne požiadavky na priznanie dňa podania, však môže byť a v súčasnosti vo väčšine prípadov je vyzvaný na predloženie podkladov prihlášky spracovaných v predpísanej forme a jazyku pred uplynutím 12 mesiacov od podania prihlášky.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie