Prejsť na obsah

Získa pozemky nezistených vlastníkov štát?

MPRVSR zverejnilo predbežnú informáciu o príprave návrhu zákona, ktorým by malo prejsť vlastníctvo k pozemkom nezistených vlastníkov na štát.

Zdroj: pexels.com

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRVSR) zverejnilo predbežnú informáciu o príprave návrhu zákona o pozemkoch nezistených vlastníkov. Cieľom uvedeného návrhu je vyriešenie dlhodobého problému v evidencii vlastníctva pozemkov, ktorý spôsobujú pozemky nezistených vlastníkov. Tieto by mali podľa návrhu zákona prejsť na štát.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím)

  1. Predchádzajúce pokusy o usporiadanie vlastníctva k pozemkom nezistených vlastníkov
  2. Obsah novej navrhovanej právnej úpravy

Predchádzajúce pokusy o usporiadanie vlastníctva k pozemkom nezistených vlastníkov

Už v minulosti boli snahy o usporiadanie vlastníckych práv k pozemkom nezistených vlastníkov. Výsledkom takýchto snáh bolo prijatie ustanovenia § 15 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, ktoré v odseku 1 uvádzalo nasledovné:

Dňom 1. septembra 2005 pozemky s nezisteným vlastníkom, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností najmenej jeden kalendárny rok, prechádzajú ako opustené do vlastníctva štátu a do správy fondu alebo štátnej organizácie lesného hospodárstva, ak ide o pozemky, ktoré sú súčasťou lesného pôdneho fondu a ktoré nie sú súčasťou spoločnej nehnuteľnosti.

Tento pokus zákonodarcu o usporiadanie vlastníckych práv k pozemkom bol zmarený nálezom Ústavného súdu SR zo dňa 22. augusta 2006, sp. zn. PL. ÚS 11/05-39, ktorý vyslovil nesúlad celého § 15 zákona č. 180/1995 Z. z. s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, s čl. 20 ods. 1 a ods. 4 a s čl. 46 ods. 1 a ods. 2 poslednou vetou Ústavy Slovenskej republiky.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie