Prejsť na obsah

Zmena spôsobu uverejňovania informácií v Úradnom vestníku Európskej únie

V rámci tohto nového spôsobu uverejňovania už úradný vestník nebude pozostávať zo zbierky aktov s obsahom, ale každý akt sa uverejní samostatne ako autentický úradný vestník vo formáte PDF.

Foto: pixabay.com

Dňa 1. októbra 2023 prechádza Úradný vestník Európskej únie na uverejňovanie vo forme jednotlivých aktov. V rámci tohto nového spôsobu uverejňovania už úradný vestník nebude pozostávať zo zbierky aktov s obsahom, ale každý akt sa uverejní samostatne ako autentický úradný vestník vo formáte PDF.  

V záujme uľahčenia konzultácií sa však oznámenia stanovené v Rokovacom poriadku Súdneho dvora a Rokovacom poriadku Všeobecného súdu budú aj naďalej uverejňovať podľa doterajšieho časového rozvrhu, a to v zásade každý pondelok.

Oznámenia týkajúce sa vecí, ktoré boli predložené Súdnemu dvoru alebo Všeobecnému súdu alebo ktoré tieto súdy skončili, budú k dispozícii na nahliadnutie v deň svojho uverejnenia na webovej stránke EUR-Lex prostredníctvom odkazu nachádzajúceho sa priamo na úvodnej stránke. Budú dostupné aj prostredníctvom vyhľadávača, ktorý umožní prístup k skôr uverejneným dokumentom, a to pre príslušný dátum a príslušnú sériu. Funkcie systému EUR-Lex umožnia aj filtrovanie výsledkov, aby sa zobrazovali len dokumenty zodpovedajúce súdnym konaniam.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie