Prejsť na obsah

Zmena spôsobu uverejňovania informácií v Úradnom vestníku Európskej únie

V rámci tohto nového spôsobu uverejňovania už úradný vestník nebude pozostávať zo zbierky aktov s obsahom, ale každý akt sa uverejní samostatne ako autentický úradný vestník vo formáte PDF.

Foto: pixabay.com

Dňa 1. októbra 2023 prechádza Úradný vestník Európskej únie na uverejňovanie vo forme jednotlivých aktov. V rámci tohto nového spôsobu uverejňovania už úradný vestník nebude pozostávať zo zbierky aktov s obsahom, ale každý akt sa uverejní samostatne ako autentický úradný vestník vo formáte PDF.  

V záujme uľahčenia konzultácií sa však oznámenia stanovené v Rokovacom poriadku Súdneho dvora a Rokovacom poriadku Všeobecného súdu budú aj naďalej uverejňovať podľa doterajšieho časového rozvrhu, a to v zásade každý pondelok.

Oznámenia týkajúce sa vecí, ktoré boli predložené Súdnemu dvoru alebo Všeobecnému súdu alebo ktoré tieto súdy skončili, budú k dispozícii na nahliadnutie v deň svojho uverejnenia na webovej stránke EUR-Lex prostredníctvom odkazu nachádzajúceho sa priamo na úvodnej stránke. Budú dostupné aj prostredníctvom vyhľadávača, ktorý umožní prístup k skôr uverejneným dokumentom, a to pre príslušný dátum a príslušnú sériu. Funkcie systému EUR-Lex umožnia aj filtrovanie výsledkov, aby sa zobrazovali len dokumenty zodpovedajúce súdnym konaniam.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Vybrať predplatné

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie