Prejsť na obsah

Zmeny Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu EÚ

Dňa 1. apríla nadobudli účinnosť významné zmeny Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu EÚ.

Zdroj: pixabay.com

Dňa 1. apríla nadobudli účinnosť významné zmeny Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu EÚ.

Všeobecný súd zmenil svoj rokovací poriadok s cieľom optimalizovať čas, ktorý má k dispozícii na rozhodovanie, a to najmä tým, že objasnil alebo zjednodušil niektoré ustanovenia. Tieto zmeny reagujú aj na určité potreby, ako je napríklad možnosť využívať videokonferenciu v rámci pojednávaní. Podporujú tiež proaktívny prístup k vybavovaniu vecí a zohľadňujú vývoj právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov fyzických osôb.

Návrhy zmien boli podporené Súdnym dvorom a schválené Radou Európskej únie.

Okrem toho Všeobecný súd zmenil svoje Praktické vykonávacie ustanovenia svojho rokovacieho poriadku.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Čo sa mení?
  2. Videokonferencia
  3. Elektronický podpis
  4. Proaktívny prístup k vybavovaniu vecí
  5. Pilotná vec
  6. Spoločné pojednávanie
  7. Dokumenty, ktoré sú užitočné pre účastníkov konania
  8. Ďalšie informácie

Čo sa mení?

Zmeny procesných pravidiel objasňujú, dopĺňajú alebo zjednodušujú niektoré ustanovenia. Obmedzia najmä prípady odstraňovania nedostatkov v podaniach, pričom zároveň ponúkajú odpovede, ktoré súd a jeho kancelária poskytovali v nadväznosti na určité požiadavky.

Videokonferencia

Všeobecný súd tak vo svojich textoch stanovuje možnosť využívať v rámci pojednávaní videokonferenciu, pričom na tento účel disponuje právnym a technickým rámcom. Tento nástroj sa ukázal ako kľúčový na zabezpečenie kontinuity súdnictva počas obdobia zdravotnej krízy. Žiadosť o použitie videokonferencie podaná zástupcom, ktorý sa fyzicky nemôže zúčastniť na pojednávaní, musí byť založená na „zdravotných, bezpečnostných alebo iných závažných dôvodoch“ (článok 107a rokovacieho poriadku). Technické podmienky, ktoré je potrebné dodržať na účely účasti na pojednávaní prostredníctvom videokonferencie, sú spresnené v Praktických vykonávacích ustanoveniach rokovacieho poriadku. Súbor týchto predpisov je doplnený o dokument s názvom „Praktické odporúčania pre zástupcov vystupujúcich pred súdom prostredníctvom videokonferencie“.

Elektronický podpis

V záujme podpory moderného a efektívneho súdnictva začal Všeobecný súd v marci 2022 podpisovať svoje rozsudky a uznesenia elektronicky. Praktické vykonávacie ustanovenia Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu preto spresňujú spôsoby kvalifikovaného elektronického podpisovania jeho rozhodnutí a pravidlá trvalého a bezpečného uchovávania elektronických verzií originálov týchto dokumentov.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie