Prejsť na obsah

Zmeny v pomoci de minimis

Európska komisia dňa 13. 12. 2023 prijala nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2831 z 13. decembra 2023 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1. 1. 2024 a bude sa uplatňovať do 31. 12. 2030.

Foto pixabay.com

Európska komisia dňa 13. 12. 2023 prijala nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2831 z 13. decembra 2023 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (ďalej len „nariadenie 2023/2831), ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1. 1. 2024 a bude sa uplatňovať do 31. 12. 2030.

PMÚ informoval poskytovateľov pomoci, ktorí chcú poskytovať minimálnu pomoc podľa nariadenia 2023/2831, aby mu návrhy nových schém minimálnej pomoci predkladali vypracované podľa nového vzoru schémy minimálnej pomoci podľa nariadenia 2023/2831.

V nadväznosti na prijatie nariadenia Komisie (EÚ) 2023/2832 z 13. decembra 2023 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu (ďalej len „nariadenie 2023/2832) plánuje PMÚ pomoci pripraviť v rámci svojej metodickej činnosti aj samostatný vzor schémy minimálnej pomoci podľa tohto nariadenia. Do času zverejnenia nového vzoru schémy minimálnej pomoci je možné pri príprave nových schém minimálnej pomoci podľa nariadenia 2023/2832 primerane využiť vzor schémy minimálnej pomoci podľa nariadenia 2023/2831.

V nariadeniach dochádza k nasledujúcim najdôležitejším zmenám:

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie