Prejsť na obsah

Zníženie miery invalidity posudkovým lekárom sociálnej poisťovne - ako sa brániť? (1. časť)

Čo robiť ak Vám posudkový lekár Sociálnej poisťovne pri pravidelnej kontrolnej lekárskej prehliadke zníži mieru našej invalidity, na základe čoho dostanete od štátu menší invalidný dôchodok?

Zdroj: pexels.com

Invalidita je závažnou sociálno-ekonomickou udalosťou v živote každého človeka. Čo však robiť ak nám posudkový lekár Sociálnej poisťovne pri pravidelnej kontrolnej lekárskej prehliadke zníži mieru našej invalidity, na základe čoho dostaneme od štátu menší invalidný dôchodok?

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Zníženie miery invalidity ako zásah do sociálnych práv občana
  2. Zníženie miery invalidity a jeho odôvodnenie
  3. Posudzovanie invalidity bez účasti posudzovanej osoby
  4. Čo robiť v prípade, že nesúhlasím s výsledkom kontrolnej lekárskej prehliadky?

1. Zníženie miery invalidity ako zásah do sociálnych práv občana

Ako už aj opakovane judikoval Najvyšší súd SR v rámci svojej ustálenej judikatúry,[1] Zníženie invalidného dôchodku je rozhodnutím, ktorým sa významnou mierou zasahuje do nadobudnutých sociálnych práv poberateľa tejto dávky. Zdravotný stav poberateľa invalidného dôchodku (poistenca) musí byť preto preverený a posúdený tak, aby bez pochybností umožňoval vysloviť záver, že sú splnené medicínske podmienky pre zníženie invalidnej dávky.

Tento zásah (do sociálnych práv poberateľa) je obzvlášť citeľný pri znížení invalidity, ktorá spôsobí prechod z tzv. "celej invalidity", kedy miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť presahuje 70%, do čiastočnej invalidity kedy je miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť "len" na úrovni 70% a menej. Uvedené zníženie má samozrejme výrazný dopad na výšku dôchodkovej dávky poberateľa, aj s ohľadom na rozdielny mechanizmus výpočtu dôchodkovej dávky.

2. Zníženie miery invalidity a jeho odôvodnenie

Uvedená zmena t.j. zníženie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je samozrejme možná, avšak musí byť náležite odôvodnená.

V zmysle konštantnej judikatúry Najvyššieho súdu SR Zmena invalidity na čiastočnú invaliditu musí byť v posudku náležíte odôvodnená a vyvodená z porovnania zdravotného stavu dôchodcu v čase uznania invalidity so zdravotným stavom v čase jej zániku.[2]

Podľa prof. Košičiarovej,  procesné právo účastníka na odôvodnenie rozhodnutia má garantovať uplatnenie princípu transparentnosti /ktorého uplatnenie nemožno vylúčiť ani v správnom konaní podľa osobitného zákona/ procesného postupu správneho orgánu v zmysle čl. 17 bodu 2 odporúčania Výboru ministrov CM/Rec /2007/ 7 o dobrej verejnej správe. Povinnosť orgánov verejnej moci riadne odôvodňovať svoje rozhodnutia je jednou zo záruk vylúčenia ľubovôle pri rozhodovaní. Odôvodnenie má poskytnúť skutkovú a právnu oporu výroku rozhodnutia správneho orgánu. [3]

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie