Prejsť na obsah

Dodržanie lehoty v prípade odosielania pošty prostredníctvom ústavu na výkon trestu odňatia slobody

ESĽP sa vo svojom rozhodnutí vyjadril k dodržaniu lehoty na podanie odvolania v prípade osôb vo výkone trestu odňatia slobody.

Zdroj: pexels.com

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v spore Adamčo proti Slovenskej republike. V rozsudku konštatoval porušenie práva na prístup k súdu, zaručeného článkom 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, v súvislosti s odmietnutím odvolania odsúdeného proti súdnemu rozhodnutiu, zaslaného na súd prostredníctvom ústavu na výkon trestu odňatia slobody.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím)

  1. Skutkový stav
  2. Posúdenie ESĽP

Skutkový stav

Sťažovateľ si odpykával trest odňatia slobody. Vo výkone trestu odňatia slobody v posledný deň lehoty na podanie odvolania odovzdal odvolanie v jeho občianskoprávnej veci do rúk orgánov väzenskej správy. Väzenské orgány ho však odovzdali na poštovú prepravu až na druhý deň.

Príslušný súd odvolanie zamietol ako oneskorene podané. Sťažovateľ sa s takýmto odmietnutím nestotožnil, pričom požiadal o odpustenie zmeškania lehoty podľa § 122 Civilného sporového poriadku. Žiadosť sťažovateľa však bola tiež zamietnutá. Sťažovateľ sa na porušenie svojho práva následne sťažoval na Ústavnom súde Slovenskej republiky, avšak so svojou sťažnosťou na ústavnom súde neuspel. Obrátil sa preto so sťažnosťou na ESĽP.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie