Prejsť na obsah

Európsky patent s jednotným účinkom

Od 1. júna 2023 môžu byť technické riešenia v Európe chránené nielen národným patentom a klasickým európskym patentom, ale aj európskym patentom s jednotným účinkom. Ide o najväčšiu a dlho očakávanú zmenu európskeho patentového práva od vzniku Európskej patentovej organizácie v roku 1977.

Foto: pexels.com

Od 1. júna 2023 môžu byť technické riešenia v Európe chránené nielen národným patentom a klasickým európskym patentom, ale aj európskym patentom s jednotným účinkom. Ide o najväčšiu a dlho očakávanú zmenu európskeho patentového práva od vzniku Európskej patentovej organizácie v roku 1977.

Európsky patent s jednotným účinkom je výsledkom posilnenej spolupráce 25 členských štátov EÚ a jeho fungovanie dopĺňa Dohoda o Jednotnom patentovom súde, ktorá vytvára špeciálny súdny systém – Jednotný patentový súd ako spoločný súd členských štátov EÚ, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Jednotnom patentovom súde.

Po spustení systému európskeho patentu s jednotným účinkom budú paralelne existovať dva typy európskych patentov - klasický európsky patent a nový európsky patent s jednotným účinkom.

Európsky patent s jednotným účinkom je rovnako ako klasický európsky patent patentom udeleným Európskym patentovým úradom (EPÚ) podľa pravidiel a postupov ustanovených Európskym patentovým dohovorom. Rozdiel je však vo fáze po jeho udelení. Kým klasický európsky patent je potrebné validovať v zmluvných štátoch Európskej patentovej organizácie a rozpadá sa na zväzok národných patentov, európsky patent s jednotným účinkom validácii nepodlieha, nerozpadne sa na zväzok národných patentov, ale poskytuje jednotnú ochranu a má rovnaký účinok vo všetkých zúčastnených členských štátoch EÚ. Prvá generácia európskych patentov s jednotným účinkom nadobudne jednotný účinok v 17 zúčastnených členských štátoch EÚ (Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Švédsko a Taliansko). V budúcnosti sa bude ich počet pravdepodobne rozširovať v nadväznosti na ratifikáciu Dohody o Jednotnom patentovom súde ďalšími členskými štátmi EÚ.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie