Prejsť na obsah

FS začala v plnom rozsahu využívať elektronický systém PoUS

Prostredníctvom tohto systému bude od 1. marca 2024 zabezpečovaná výmena informácií medzi hospodárskymi subjektami a colnými orgánmi, resp. navzájom medzi colnými orgánmi už len s využitím techník elektronického spracovania údajov.

Ilustračné foto: pixabay.com

Systém PoUS je centrálny systém vyvinutý Európskou komisiou, ktorý má za úlohu harmonizovať procesy, ktoré sa týkajú dôkazov o statuse tovaru Únie T2L/T2LF. Prostredníctvom tohto systému bude od 1. marca 2024 zabezpečovaná výmena informácií medzi hospodárskymi subjektami a colnými orgánmi, resp. navzájom medzi colnými orgánmi už len s využitím techník elektronického spracovania údajov.

Od 1. marca 2024 finančná správa pristúpila k používaniu Systému pre projekt PoUS – Dôkaz o statuse Únie podľa CKÚ pre dôkazy o statuse tovaru Únie T2L/T2LF, ktoré sa v podmienkach Slovenskej republiky vypĺňajú podľa prílohy B Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie a zároveň podľa prílohy B Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Vybrať predplatné

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie