Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Porušenie povinnosti účastníka škodovej udalosti bezodkladne upovedomiť poškodenú osobu

Najnovšie