Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Začiatok plynutia premlčacej doby nároku voči poisťovateľovi

Pokiaľ si poškodený uplatňuje nárok na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla priamo u poisťovateľa v zmysle PZP, subjektívna dvojročná premlčacia doba začína plynúť okamihom, keď sa poškodený preukázateľne dozvie o škode a jej výške (aspoň predbežnej), a o tom, kto za ňu zodpovedá.

Ilustračné foto: pixabay.com

Právna veta:

Pre začiatok plynutia subjektívnej premlčacej doby nároku na náhradu škody voči poisťovateľovi podľa § 15 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je podľa § 106 ods. 1 Občianskeho zákonníka rozhodujúci okamih, kedy sa poškodený preukázateľne dozvedel o výške škody (napr. z dokladu o cene opravy poškodeného motorového vozidla) a o tom, kto za ňu zodpovedá a nie okamih doručenia oznámenia o výsledku poistného šetrenia zo strany poisťovateľa (ktorým poisťovateľ len oznamuje poškodenému, či a v akom rozsahu poskytne poškodenému plnenie na uplatnený nárok na náhradu škody).

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie