Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Reálne doručenie vs. fikcia doručenia v správnom konaní

Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu SR sa zaoberá otázkou konfliktu fikcie doručenia a reálneho doručenia zásielky v správnom konaní.

Zdroj: pixabay.com

Právna veta:

  1. Je práve v rozpore s princípom právnej istoty stav, kedy účastník konania fakticky preberie zásielku uloženú na pošte, obsahom ktorej je rozhodnutie správneho orgánu, čo uňho oprávnene vzbudí presvedčenie o začiatku plynutia odvolacej lehoty, pričom po následnom odvolaní podanom v zákonom stanovenej lehote obdrží oznámenie odvolacieho správneho orgánu o uplatnení fikcie doručenia rozhodnutia ešte pred faktickým doručením.
  2. Pokiaľ doručenka, z ktorej správny orgán vychádza, preukazuje súčasne reálne doručenie, správny orgán už skutočnosti týkajúce sa náhradného doručenia neskúma. Náhradné doručenie je iba subsidiárnym prostriedkom doručovania písomností, jeho okolnosti musia byť vždy riadne preukázané, spravidla vyžaduje ďalšie dokazovanie. Uprednostnenie náhradného doručenia na základe toho istého dôkazného prostriedku nemožno považovať za ústavne konformné podľa čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie