Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Nepredloženie stavebnej dokumentácie nespôsobuje vyradenie cestnej komunikácie zo siete

Najvyšší správny súd sa zaoberal otázkou, či samotná skutočnosť, že vlastník miestnej komunikácie nepredložil stavebnú dokumentáciu k stavbe miestnej komunikácie je dôvodom na jej vyradenie zo siete miestnych komunikácií.

Zdroj: pixabay.com

Právne vety

  1. Samotná skutočnosť, že vlastník miestnej komunikácie nepredložil stavebnú dokumentáciu k stavbe miestnej komunikácie nie je dôvodom na jej vyradenie miestnej komunikácie zo siete miestnych komunikácií. § 104 stavebného zákona predpokladá takú situáciu a platí, že stavba je určená účelu, na ktorý je svojím stavebnotechnickým usporiadaním vybavená. Stavebný úrad môže vlastníkovi stavby nariadiť, aby obstaral dokumentáciu skutočného realizovania stavby v prípadoch, keď nebola vôbec vyhotovená, nezachovala sa alebo nie je v náležitom stave. Pokiaľ nie je nevyhnutné vyhotoviť úplnú dokumentáciu skutočného realizovania stavby, uloží stavebný úrad iba vyhotovenie zjednodušenej dokumentácie (pasport stavby).
  2. Podľa § 7 písm. a) S.s.p. sa povinnosť vyčerpať riadne opravné prostriedky, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis, nevzťahuje na prokurátora, pretože ten pred podaním správnej žaloby neúspešne vyčerpal príslušné prokurátorské oprávnenie, čím je dodržaný princíp subsidiarity správneho súdnictva.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie