Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Nesprávny výpočet náhrady trov ustanoveného obhajcu

Ak § 1 ods. 4 vyhlášky odkazuje na § 1 ods. 3 vyhlášky, odkazuje iba na stanovenie roku určujúceho výpočtový základ, neodkazuje na samotný spôsob určenia výpočtového základu.

Foto: pixabay.com

Právne vety

  1. Okresný súd nesprávnym postupom pri určovaní výpočtového základu v napadnutých uzneseniach krátil odmenu sťažovateľky spolu v oboch namietaných prípadoch približne o sumu 39 eur. Túto sumu samu osebe nemožno považovať za závažnú do tej miery, ktorá by odôvodňovala ingerenciu ústavného súdu do rozhodovania o trovách konania, t. j. o sekundárnej záležitosti. No okresný súd už opísaným nesprávnym spôsobom pri rozhodovaní o náhrade trov konania súdom ustanovených advokátov postupuje zrejme štandardne, čím nadobúda takýto postup už aj všeobecne neakceptovateľnú dimenziu.
  2. Ak § 1 ods. 4 vyhlášky odkazuje na § 1 ods. 3 vyhlášky, odkazuje iba na stanovenie roku určujúceho výpočtový základ, neodkazuje na samotný spôsob určenia výpočtového základu. Tento spôsob určenia výpočtového základu je totiž obsiahnutý v samotnom § 1 ods. 4 vyhlášky („... za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý o tri roky predchádza...“). Inak povedané, „predchádzajúci kalendárny polrok“ (§ 1 ods. 3 vyhlášky) nie je rokom určujúcim výpočet odmeny, ale až samotným stanovením výpočtového základu (ktorý je obsiahnutý aj v § 1 ods. 4 vyhlášky, pozn.).

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie