Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Obnova konania a uznanie a výkon zahraničného rozhodnutia

Keďže obnova konania sa týka nápravy chýb skutkových, musí sa týkať rozhodnutí, ktorých skutkové chyby môžu orgány verejnej moci naprávať, čo je z povahy veci vylúčené v prípade rozhodnutí štátnych orgánov cudzích štátov.

Foto: pixabay.com

Právne vety

  1. Ak bol skorší odsudzujúci rozsudok vydaný súdom iného členského štátu Európskej únie, je potrebné poukázať na všeobecné zásady vzájomného uznávania rozsudkov a súdnych rozhodnutí v trestných veciach v rámci Európskej únie. Medzi tieto platí okrem iných axióma, že nie je v jurisdikcii všeobecného súdu Slovenskej republiky, aby pri výkone svojej právomoci zasiahol do právnej sily rozhodnutia iného štátu čo do intenzity v miere, ktorá by bola zrušujúceho účinku čo i ,,len“ vo výroku o treste (ako to predpokladá napríklad zmysel a účel súhrnného trestu), a už vôbec nie v intenzite prezumovanej návrhom odsúdeného Y. L. na povolenie obnovy konania. Prijmúc argumentáciu odsúdeného by tak došlo k neprípustnému zásahu do rozhodnutia súdu iného suverénneho štátu.
  2. Keďže obnova konania sa týka nápravy chýb skutkových, musí sa týkať rozhodnutí, ktorých skutkové chyby môžu orgány verejnej moci naprávať, čo je z povahy veci vylúčené v prípade rozhodnutí štátnych orgánov cudzích štátov.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie