Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Orgán oprávnený rozhodovať o nárokoch vyplývajúcich zo zmluvy o športovej činnosti

Najvyšší správny súd SR sa vo svojom uznesení vyjadril k otázke právomoci všeobecných súdov riešiť spory vyplývajúce zo zmluvy o športovej činnosti.

Foto: pexels.com

Právne vety

  1. K posudzovaniu vzťahov, ktoré je možné riešiť orgánmi športových organizácií treba pristupovať reštriktívne v tom smere, aby jednotlivým subjektom nebol odopretý prístup k právu na súdnu ochranu garantovaný čl. 46 ods. 1 Ústavy. Arbitrážna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja nemá oprávnenie vydávať akty zaväzujúce jednotlivé subjekty smerom von. Nepriamo to potvrdzuje aj zákon o športe, ktorý nedáva športovým organizáciám osobitné postavenie v rámci verejnomocenských autorít. Priamo § 8 ods. 1 tohto právneho predpisu ustanovuje, že športové organizácie nie sú orgánmi verejnej správy (pozri aj rozsudok Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 8 Sžk 16/2020 zo 16. decembra 2021).
  2. Vydané akty Arbitrážnej komisie Slovenského hokejového zväzu nie sú exekučnými titulmi, ktoré by zakladali výkon orgánmi verejnej moci. Sú to akty vydávané smerom dovnútra na úpravu pomerov v rámci športovej organizácie a jej členov.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie