Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Právo na náhradu škody pri premlčaní trestného stíhania a chýbajúcom poučení o možnosti prejednania veci

Najvyšší súd SR vo svojej rozhodovacej činnosti posudzoval právo na náhradu škody pri premlčaní trestného stíhania a chýbajúcom poučení o možnosti prejednania veci.

Foto: pexels.com

Právne vety:

  1. Najvyšší súd v minulosti judikoval  (rozhodnutia sp. zn. 1 Cdo 167/2016 a 6 Cdo 50/2019) že, rozhodnutie o zastavení trestného stíhania z dôvodu jeho premlčania nemá rovnaké dôsledky ako zrušenie uznesenia o vznesení obvinenia pre jeho nezákonnosť, a teda v danom prípade nie je naplnený základný predpoklad zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1zákona č. 58/1969 Zb. - t. j. zrušenie právoplatného rozhodnutia, ktorým bola spôsobená škoda, a to prejeho nezákonnosť príslušným orgánom.
  2. (Avšak) Právny názor, podľa ktorého v prejednávanom spore zastavenie trestného stíhania z dôvodu jeho premlčania má rovnaké dôsledky ako zrušenie uznesenia o vznesení obvinenia pre nezákonnosť v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 58/1969 Zb., a teda podľa tohto zákona zakladá právo na náhradu škody, ktorá mala byť spôsobená začatím a vedením trestného stíhania, za situácie, kedy žalobkyňa nebola v trestnom konaní v rámci uznesenia o začatí trestného stíhania poučená o možnosti vyhlásiť, že na prejednaní veci trvá v zmysle § 9 ods. 3 Trestného poriadku, nebola zastúpená obhajcom a popierala spáchanie skutku, je správny.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie