Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Prílišný formalizmus pri posudzovaní splnenia podmienok obligatórneho zastúpenia

Je nutné, aby správna žaloba bola podpísaná členom žalobcu alebo povereným zamestnancom s vysokoškolským právnickým vzdelaním druhého stupňa? Podľa názoru Najvyššieho správneho súdu SR ide o prílišný formalizmus.

Zdroj: pexels.com

Právna veta

Samotná skutočnosť, že správnu žalobu podpísal a súdu doručil štatutárny orgán sťažovateľa podľa mienky kasačného súdu, bez ďalšieho nezakladá dôvodné pochybnosti o tom, že žalobu spísal a sťažovateľa v konaní zastupuje jeho člen s vysokoškolským právnickým vzdelaním druhého stupňa, čo jednoznačne vyplýva z obsahu správnej žaloby, predloženého poverovacieho dekrétu sťažovateľa a dokladu povereného člena sťažovateľa o ukončení vysokoškolského právnického vzdelania druhého stupňa.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie