Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Prísny trest za používanie ochrannej známky v obchodnom styku bez súhlasu majiteľa

Článok 49 ods. 3 Charty základných práv bráni vnútroštátnemu právnemu ustanoveniu, ktoré v prípade používania ochrannej známky v obchodnom styku bez súhlasu majiteľa, stanovuje minimálny trest odňatia slobody na päť rokov.

Foto: pixabay.com

Právne vety

  1. Článok 49 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie sa má vykladať v tom zmysle, že zásada zákonnosti trestných činov a trestov nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá v prípade používania ochrannej známky v obchodnom styku bez súhlasu majiteľa výlučného práva stanovuje, že to isté konanie možno kvalifikovať tak ako priestupok, ako aj ako trestný čin, bez toho, že by obsahovala kritériá umožňujúce vymedziť priestupok vo vzťahu k trestnému činu, pričom porušenie práva je opísané podobným, alebo dokonca rovnakým spôsobom v trestnom zákone a v zákone o ochranných známkach.
  2. Článok 49 ods. 3 Charty základných práv sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnemu právnemu ustanoveniu, ktoré v prípade používania ochrannej známky v obchodnom styku bez súhlasu majiteľa výlučného práva, ak k tomuto používaniu došlo opakovane alebo ak malo závažné škodlivé následky, stanovuje minimálny trest odňatia slobody na päť rokov.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Vybrať predplatné

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie