Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Restitutio in integrum v rozhodovacej činnosti súdov

Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu SR sa zaoberá problematikou ochrany proti nezákonnému zásahu do subjektívnych práv osoby.

Zdroj: pexels.com

Právna veta

Súdna judikatúra (napríklad rozsudok najvyššieho súdu sp. zn. 1Sžz/2/2013)  označuje iba ten zásah za nezákonný, ktorý vykazuje znaky (v širšom zmysle) protiprávneho aktu orgánu verejnej moci priamo zasahujúceho do subjektívnych práv osoby (napríklad porušenie práva na život, resp. telesnú integritu či súkromie, práva na osobnú slobodu alebo na ochrancu vlastníctva, práva na informácie či priaznivé životné prostredie a iné) a ktorý spočíva v postupe orgánu verejnej správy prejavujúcom sa jeho činnosťou (úkonmi, pokynmi) tam, kde zákon predpokladá nečinnosť orgánu verejnej správy, resp. situáciu opačnú. Takýto zásah orgánu verejnej správy nemôže správny súd napraviť s účinkami „restitutio in integrum“ (najmä pre existenciu objektívnej prekážky vo forme plynutia času), môže však trvanie zásahu vylúčiť alebo ukončiť (zákazový príkaz adresovaný správnemu orgánu), a iba ak je to možné, tak správnemu orgánu prikázať, aby obnovil stav pred zásahom.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie