Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Rôzne zisťovanie skutkového stavu pri rôznych druhoch zásahovej žaloby

Najvyšší správny súd SR sa vo svojom rozhodnuti vyjadril k otázke zisťovania skutkového stavu v prípade určovacej alebo negatórnej zásahovej žaloby.

Zdroj: pexels.com

Právna veta

Zmena skutkového stavu po vykonaní namietaného iného zásahu alebo v priebehu jeho trvania môže byť vyvolaná rôznymi okolnosťami subjektívnej alebo objektívnej povahy pričom následky s tým spojené závisia od povahy zásahovej žaloby, teda či žalobca podával určovaciu alebo negatórnu zásahovú žalobu. Pri negatórnej zásahovej žalobe, teda pri trvajúcom inom zásahu, bude nevyhnutné, aby správny súd vychádzal zo skutkového stavu zisteného ku dňu svojho rozhodovania. V priebehu konania sa teda môže skutkový stav aj niekoľkokrát zmeniť. Čiastočne iná situácia bude v prípade deklarovania nezákonnosti už skončeného (odznelého) iného zásahu. I keď aj na túto zásahovú žalobu dopadá znenie § 135  ods. 2 písm. a/ SSP, logicky bude správny súd vychádzať zo skutkového a právneho stavu existujúceho počas trvania zásahu. Pokiaľ pritom iný zásah trval dlhší čas, tak v závislosti od okolností prípadu sa bude posudzovať stav panujúci v čase jeho vzniku, trvania i zániku. Nie je totiž vylúčené, že iný zásah bol pôvodne realizovaný lege artis a až následne sa stal nezákonným, resp. naopak. Vo vzťahu k posudzovaniu dopadu už skončeného iného zásahu na subjektívne práva žalobcu, teda pri preskúmavaní otázky, či je požadované určenie dôležité na náhradu škody alebo inú ochranu práv žalobcu, však bude môcť správny súd vychádzať aj zo skutočností vzniknutých alebo existujúcich aj po skončení iného zásahu.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie