Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Športový zväz ako orgán verejnej správy

Je možné športový zväz považovať za orgán verejnej správy? Aký je vzťah medzi športovým zväzom a jeho členmi? Najvyšší správny súd sa zaoberal otázkou postavenia športového zväzu ako orgánu verejnej správy.

Zdroj: pexels.com

Právne vety:

  1. Ustanovenie, že „športovou organizáciou nie je orgán verejnej správy“, obsiahnuté v § 8 zákona o športe, neznamená, že by inak športová organizácia orgánom verejnej správy bola. V takom prípade by aj zákonodarca pravidlo formuloval inak, teda napr. že „športová organizácia nie je orgánom verejnej správy“. Zákonodarca však v skutočnosti chcel vylúčiť pochybnosť o tom, či v prípade, že orgán verejnej správy (napríklad obec) vykonáva aj niektoré činnosti v oblasti športu, je takýto orgán ako právnická osoba zároveň aj športovou organizáciou.
  2. Nedá sa vylúčiť zverenie určitej rozhodovacej právomoci v oblasti verejnej správy niektorej športovej organizácii všeobecne záväzným predpisom (čo by z nej robilo orgán verejnej správy podľa S.s.p.), ale takýto charakter nemá riadenie športovej súťaže ani riešenie sporov o dodržiavaní športových pravidiel.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie